Πυρασφάλεια

Η πυρκαγιά είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή για κάθε κτίριο και μπορεί να απειλήσει τη ζωή και την περιούσια όλων των ενοίκων ανά πάσα στιγμή. Είναι λοιπόν ευθύνη και μέριμνα του διαχειριστή να φροντίσει για την εξασφάλιση της πολυκατοικίας από τη φωτιά λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης.

Το ειδικό τμήμα πυρασφάλειας της House Pro, αναλαμβάνει υπεύθυνα και ολοκληρωμένα την προμήθεια και τη συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων

(ξηράς κόνεως, διοξειδίου άνθρακα, τροχήλατους, τοπικής εφαρμογής κλπ) και πυροσβεστικών ειδών για πολυκατοικίες, κτιριακά συγκροτήματα, επαγγελματικούς χώρους και διαμερίσματα.

Έμπειροι τεχνίτες πυροσβεστήρων με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες κάθε χώρου παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις στο σημαντικότατο κομμάτι της πυρασφάλειας.