Έκδοση Κοινοχρήστων

Η έκδοση κοινοχρήστων γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, με το πιο πλήρες και ενημερωμένο λογισμικό, που καλύπτει όλες τις νέες διατάξεις της Ε.Ε. και των νέων φορολογικών προσθηκών και φορολογικών μέτρων.

Περιλαμβάνει:
Μηχανογραφική έκδοση των κοινοχρήστων με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο που θα στηρίζεται στον κανονισμό της οικοδομής ή εάν δεν έχει γίνει στην ισχύοντα νομοθεσία και στις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις με πλήρη ανάλυση κοινόχρηστων δαπανών χιλιοστών ωρών αυτονομίας θέρμανσης (σύμφωνα με τον κανονισμό του κτιρίου και τον πίνακα αυτονομίας του μηχανικού).

Ειδοποιητήρια προς ενοικιαστές - ιδιοκτήτες με αναλυτική επεξήγηση κοινόχρηστων δαπανών. Πρόβλεψη ηλεκτρονικής ενημέρωσης των ενοίκων και ιδιοκτητών σχετικά με την αναλογία τους στα κοινόχρηστα καθώς και το σύνολο της οφειλής τους.

Σε περιπτώσεις αυτονομίας θέρμανσης εκδίδονται καταστάσεις αναλυτικές προς ενημέρωση κατανάλωσης όλων των ενοίκων.

Είσπραξη των κοινοχρήστων

Είσπραξη των κοινοχρήστων στις καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες από κάθε διαμέρισμα, δυνατότητα πληρωμής και με κατάθεση σε τράπεζα ή μέσω e-banking για ευκολία και ευελιξία.

Εξοφλητική απόδειξη για τον ενοικιαστή και χωριστή για τον ιδιοκτήτη, η οποία παραδίδεται στον ένοικο κάθε ιδιοκτησίας κατά την εξόφληση των κοινοχρήστων.

*Η διανομή των ειδοποιητηρίων και η είσπραξη των κοινοχρήστων μπορεί να γίνεται είτε από την House Pro, είτε από τον διαχειριστή, αναλόγως της υπηρεσίας που παρέχουμε στο κτίριο.